Aktualne rozporządzenie MZ dotyczące rehabilitacji kardiologicznej z 27.12.2016

Z opóźnieniem, ale podaję aktualny dokument odnośnie RK. Rozporządzenie uzupełniono o telerehabilitację hybrydową finansowaną już z NFZ jako kolejną opcję rehabilitacji kardiologicznej. Zliberalizowano również wymagania odnośnie personelu lekarskiego. Zapraszam do sprawdzenia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2162/1