Aktualne rozporządzenie MZ dotyczące rehabilitacji kardiologicznej z 27.12.2016

Z opóźnieniem, ale podaję aktualny dokument odnośnie RK. Rozporządzenie uzupełniono o telerehabilitację hybrydową finansowaną już z NFZ jako kolejną opcję rehabilitacji kardiologicznej. Zliberalizowano również wymagania odnośnie personelu lekarskiego. Zapraszam do sprawdzenia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2162/1

The influence of water-based training on arrhythmia in patients with stable coronary artery disease and preserved left ventricular function. Korzeniowska-Kubacka I1, Bilińska M, Dobraszkiewicz-Wasilewska B, Baranowski R, Piotrowicz E, Piotrowicz R.

To unikalne badanie przeprowadzone na nieistniejącym już basenie Instytutu Kardiologii w Warszawie. Treningi na basenie istotnie poprawiają pochłanianie tlenu o ok 15 %, jednocześnie nasilają liczbę pojedynczych pobudzeń komorowych i nadkomorowych u pacjentów po zawale serca z zachowaną funkcją skurczową LK.”>