The influence of water-based training on arrhythmia in patients with stable coronary artery disease and preserved left ventricular function. Korzeniowska-Kubacka I1, Bilińska M, Dobraszkiewicz-Wasilewska B, Baranowski R, Piotrowicz E, Piotrowicz R.

To unikalne badanie przeprowadzone na nieistniejącym już basenie Instytutu Kardiologii w Warszawie. Treningi na basenie istotnie poprawiają pochłanianie tlenu o ok 15 %, jednocześnie nasilają liczbę pojedynczych pobudzeń komorowych i nadkomorowych u pacjentów po zawale serca z zachowaną funkcją skurczową LK.”>