Wypis – zalecenia wysiłku

- Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym:

Systematyczny wysiłek fizyczny, tj. co najmniej 30 min dynamicznego wysiłku
o umiarkowanej intensywności w ciągu 5–7 dni w tygodniu

Na podst. Wytyczne ESH/ESC dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku