Witaj na stronie poświęconej rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna wskazana jest u pacjentów po:

1) ostrych zespołach wieńcowych (zawał serca, niestabilna choroba niedokrwienna serca);
2) plastyce naczyń wieńcowych;
3) zabiegach kardiochirurgicznych (by-passy, zastawki, inne);
4) zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;
5)zaostrzeniach niewydolności serca

Rehabilitacja kardiologiczna:

– zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych
– zmniejsza ilość hospitalizacji;
– zmniejsza ryzyko powtórnego zawału serca;
– zmniejsza ryzyko kolejnych zabiegów angioplastyki wieńcowej;
– zmniejsza ryzyko kolejnych operacji by-passów;

Jeśli stwierdzono u Ciebie jedną z w/w chorób, poproś swojego lekarza o skierowanie na  rehabilitację kardiologiczną w ramach NFZ.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pomaga wdrażać i utrwalać zdrowy styl życia, od którego w największym stopniu zależy nasze zdrowie.  wykres-start
(na podst.  ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ  PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w, Optymalny_Model Rehabilitacji Kardiologicznej_RAPORT , http://profilaktyka.lodzkie.pl/profilaktyka-w-pigulce/uwarunkowania-zdrowia)